Sayt sinov yo'sinida ishlamoqda
Buxoro jadidlari: islohot va tanazzul

Buxoro jadidlari: islohot va tanazzul

05.04.2023

Buxorodagi islohotchilik harakati Ovrupodagi ilg‘or g‘oyalar ta’sirida XX asr boshlarida vujudga keldi. Taraqqiyparvar milliy ziyolilar Rossiyaga mustamlaka bo‘lgan bu o‘lkaning umumjahon taraqqiyotidan tobora ortda qolayotgani, iqtisodiy, diniy, ma’naviy sohada yuzaga kelgan turg‘unlikni anglab, keng ko‘lamli islohot yo‘lida kurash boshladi.

Buxorodagi islohotchilik harakati murakkab va mashaqqatli yo‘lni bosib o‘tdi. Ko‘hna zaminda jadidchilikning vujudga kelishida XX asr boshlarida Rossiya, Eron, Turkiyada kechgan inqilobiy harakatlar, amirlikdagi ma’rifatparvarlarning ijtimoiy-siyosiy faoliyati muhim ahamiyat kasb etgan (Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. Toshkent, “Universitet”, 1999. 58-bet).